تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

برگزاری دومین همایش وبلاگ نویسان کشاورزی ومنابع طبیعی
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٩
 

دومین همایش وبلاگ نویسان کشاورز ی و منابع طبیعی در تاریخ 3 و 4 مردادماه سال جاری برگزار می گردد . جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبلاگhttp://www.agriblogs.blogsky.com/ مراجعه فرمایید.


 
 
از عمل کار برآید....
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٥
 

درنهایت پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست درمورد سرخه حصار نتیجه داد و در نهایت احداثات تجاری وخدماتی درپارک سرخه حصار تخریب شد.

این به این معنی است که سازمان حفاظت محیط زیست به خود آمده و در تلاش است هر روز بیشتر از دیروز از عرصه های طبیعی و وظایف خویش دفاع نموده ومسائل را دنبال نماید.

تشکیل هسته مشورتی سازمانهای  مردمی در سازمان حفاظت محیط زیست- درگیر نمودن دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم در پرونده تخلفات زیست محیطی و آغازبرخورد قضایی با متخلفین کار تازه ودرخور توجهی دراین سازمان است.


 
 
مصرف آب یا غارت آب
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢۳
 

درشهرتهران و7 کلان شهر کشورروزانه چند لیتر آب غارت می شود؟
چه مقدار از این آب بصورت اصولی وچه میزان غیراصولی غارت می شود؟
ما چه سهمی درکاهش یا افزایش این غارت داریم ؟
غارت چونکه ، چرخه آب را دچار بحران نمودیم ومصرفی در کار نیست وتنها به نفع خود هرچه خواستیم آب را به هدر دادیم،به هر بهانه وبه هرشکل..........


 
 
عزم ملی وخواست عمومی در حوزه محیط زیست
نویسنده : نارنجی - ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٢
 

خواست عمومی در حوزه محیط زیست کشوروبویژه درمحدوده شهرها چندان با مسئله حفظ محیط زیست وفق نداردوبیشتر با نگاهی مصلحت بین به دنبال کسب منافع بیشترولو با از دست دادن محیط زیست سالم است،به قول آقای درویش از اساتید و پژوهشگران عرصه محیط زیست کشورما به عنوان متخصص ومدرس محیط زیست حتی نتوانستیم آنقدرآگاهی وشور در مردم بیافرینیم که آنها خود در برابر احداث فلان سازه غول پیکر بتنی بایستدویا باساخت جاده از قلب زیست بومی جنگلی حفاظت شده یا تالابی بین المللی مخالفت کرده وبه فن سالاران طبیعت ستیزنشان دهند که برایشان پایداری توسعه مهم تر از رفع نیازهای کوتاه مدت است.
شوربختانه آنکه دربسیاری موارد،این طرفداران محیط زیست بوده اند که عملا" در برابرمردمی که خواهان احداث سد،پالایشگاه،جاده وفلان سازه اشتغال زا بوده اند،ایستاده اند...


 
 
رود دره های تهران وچشمه های شمال تهران را دیده اید؟
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢۱
 

دراقدامی سنجیده وبدور از فضا سازی های سیاسی عده ای سوداگر محیط زیست که درحوزه محیط زیست شعارمی دهند،سازمان حفاظت محیط زیست برآن شد تا بالاخره فکری برای خشکسالی بنماید.

هرچنداین اقدام سازمان دیر بود اما بازجای تقدیر دارد که تعدادی از تلاشگران این سازمان درپی کاهش اثرات خشکسالی برمحیط زیست برآمده اند،درمقابل در شهر تهران کسی نگران وضعیت رود دره ها وچشمه های منشعب از کوهساران شمیران وکن نیست واز وضعیت مطلوب قنوات قدیمی با صرف بودجه وهزینه های قابل توجه اطلاعات درستی در دست نیست.


 
 
شکست یک تجربه /پلی به سوی پیروزی
نویسنده : نارنجی - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٠
 

برابر اعلام سایت www.jap.ir  برگزاری دومین نمایشگاه مجازی محیط زیست شهری به تعویق افتاد.

براساس اطلاع حاصله ظاهرا" برگزار کنندگان امید وار بودند،شهرداری تهران با پرداخت مانده دیونات خود به برگزار کنندگان درمورد نمایشگاه اول و جبران بخشی از خسارات وارده از این راه بتوانند با برگزاری نمایشگاه دوم به تدبیر مقام معظم رهبری درتعیین برقراری ارتباطات واطلاعات زیست محیطی در انجام برنامه چهارم پاسخ مساعد داده ودراین زمینه به وظیفه خویش به سهم خود عمل نمایند.

اما متاسفانه ا ین بار نیز این عزیزان راه را به خطا رفتندوشهرداری تهران باز به وعده های خود تحت هرنام جامعه عمل نپوشانده و موجبات تاخیر در برگزاری نمایشگاه دوم را فراهم نمود.


 
 
درآئینه چه می بینید؟
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٩
 

برخی بازدید کنندگان محترم با درج عبارات موهوم وانتصاب این وبلاگ به برخی اشخاص ووبلاگهای دیگر سعی دارند با عوض نمودن بحث طرح دیدگاه ها دراین وبلاگ را مورد انتقاد قرار داده وزیر سوال برند.

لذا تاکید می گردد این وبلاگ تنها نظرات شخصی اینجانب علی تهرانی را که گاها" حاصل هم اندیشی با برخی از دوستان است منتشر نموده وچناچه در هر مورد براساس اطلاعات غیر مستند،شخص ویا اشخاص خاصی از محتوی آن ناراضی ودلایل منطقی ارائه نماید،قطعا" ضمن حذف مورد اقدام اصلاحی لازم بعمل خواهد آمد وهرگونه انتصاب این وبلاگ به سایر مبادی ومحافل شدیدآ" رد میگردد.

بدیهی است،بسیاری از مباحث طرح موضوع شده را می توانیددرمحافل خصوصی دوستداران محیط زیست دنبال نموده وبه دنبال رفع خطاهای گذشته باشید.


 
 
پدیده شهروند پنداری ،شهروندی وشهروند پروری درحفظ محیط زیست
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٥
 

پیش از پرداختن به مقوله شهروندپنداری ،شهروندی وشهروند پروری درابتدا باید بدانیم : درنظام آموزش ترویجی مورد نظرماجهت برقراری آموزشهای اثرگذار زیست محیطی باید به دنبال آموزشی آزاد وخارج از قواعدوروشهای جاری متعارف آموزشی بود، که از آن جمله می توانیم به اطلاع رسانی تفریحی ویادگیری همکاری توسط شهروندان اشاره داشته باشیم.
درچنین آموزشی که بربنیاد حقیقت وجایگاه وجودی هرشهروند استوار است،ما معتقدیم شهروندان شالوده وعنصر اصلی خانواده را تشکیل داده وخانواده ها در کنار هم پیکره وبدنه اصلی اجتماع را در جای جای شهر شکل می دهند.


 
 
شهروندانی که از مدیران شهرشان آگاه ترند!
نویسنده : نارنجی - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٤
 

درشهر تهران به شهروندانی بر می خوریم که باتوجه به سطح تخصص ودانش وتجربه خویش ازاکثرمدیران شهرشان دانا ترودلسوزانه در پی رفع مشکلات شهرشان بدور از هرگونه جنجال آفرینی و وارد نمودن اتهام هستند،اما آیاصدای شنوایی هم هست؟

ازسوی دیگربرخی با به قول خود افشاگری و جار وجنجان وگرفتن انگشت اتهام به سوی این وآن وفرافکنی تنها سعی در سرپوش نهادن به اعمالی دارند،که جان ومال شهروندان وحقوق حیات زیست شهروندان را به خطر انداخته ویا خواهد انداخت.

 


 
 
حفظ محیط زیست شهری لازم است، ما در کجائیم؟
نویسنده : نارنجی - ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱۳
 


همه مادرزیریک سرپناه ولو سرپناهی بصورت یک آلونک  قرارگرفته ایم.
آلونکی که در یک کوچه یا خیابان یا گذر- دریک محله- در یک ناحیه یا یک منطقه از شهری است که آن را تهران نامیده ایم.


 
 
هفته محیط زیست باز رسید؟!
نویسنده : نارنجی - ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٢
 

درطول یکسال گذشته چه کردیم؟

سئوالی است که تک تک دوستداران محیط زیست می بایست از خود پرسیده یا بدرستی بپرسند.


 
 
خانه ای برای محیط زیست یا خانه ای برای زیست
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۸
 

درمرکز تهران ضلع جنوبی میدان انقلاب کوچه ای است به نام رشتچی ودر داخل آن خانه ای که نام خانه محیط زیست تهران را برخود نهاده/براستی این خانه خانه محیط زیست است؟یا تنها محلی برای اشتغال تعدادی ازمهاجران از شهرستان آمده....