تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

درآئینه چه می بینید؟
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٩
 

برخی بازدید کنندگان محترم با درج عبارات موهوم وانتصاب این وبلاگ به برخی اشخاص ووبلاگهای دیگر سعی دارند با عوض نمودن بحث طرح دیدگاه ها دراین وبلاگ را مورد انتقاد قرار داده وزیر سوال برند.

لذا تاکید می گردد این وبلاگ تنها نظرات شخصی اینجانب علی تهرانی را که گاها" حاصل هم اندیشی با برخی از دوستان است منتشر نموده وچناچه در هر مورد براساس اطلاعات غیر مستند،شخص ویا اشخاص خاصی از محتوی آن ناراضی ودلایل منطقی ارائه نماید،قطعا" ضمن حذف مورد اقدام اصلاحی لازم بعمل خواهد آمد وهرگونه انتصاب این وبلاگ به سایر مبادی ومحافل شدیدآ" رد میگردد.

بدیهی است،بسیاری از مباحث طرح موضوع شده را می توانیددرمحافل خصوصی دوستداران محیط زیست دنبال نموده وبه دنبال رفع خطاهای گذشته باشید.