تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

شکست یک تجربه /پلی به سوی پیروزی
نویسنده : نارنجی - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٠
 

برابر اعلام سایت www.jap.ir  برگزاری دومین نمایشگاه مجازی محیط زیست شهری به تعویق افتاد.

براساس اطلاع حاصله ظاهرا" برگزار کنندگان امید وار بودند،شهرداری تهران با پرداخت مانده دیونات خود به برگزار کنندگان درمورد نمایشگاه اول و جبران بخشی از خسارات وارده از این راه بتوانند با برگزاری نمایشگاه دوم به تدبیر مقام معظم رهبری درتعیین برقراری ارتباطات واطلاعات زیست محیطی در انجام برنامه چهارم پاسخ مساعد داده ودراین زمینه به وظیفه خویش به سهم خود عمل نمایند.

اما متاسفانه ا ین بار نیز این عزیزان راه را به خطا رفتندوشهرداری تهران باز به وعده های خود تحت هرنام جامعه عمل نپوشانده و موجبات تاخیر در برگزاری نمایشگاه دوم را فراهم نمود.


 

آنچه از اخبارمنتشره در سایت www.jap.ir&www.greencity.ir  طی دوسال گذشته برداشت شده ومی شود این است:

شهرداری در پاسخ به طرح های دریافتی با موافقت حمایت وتشکیل ستادیا دبیرخانه برگزاری برخی طرح ها تقبل وظیفه نموده وپس از بهره برداری تبلیغی وخبری از موضوع دیگر کاری به سرنوشت برگزار کنندگان آن ندارد.

بطور مثال در همایش هوای پاک دوسال قبل موسسه مطالعات زیست محیط پاک متقبل ضرر قابل توجهی شدودرادامه مجبور به توقف فعالیتها وانحلال موسسه درسال گذشته گردیدودر نهایت هم به هر دلیل موفق نشدندمطالبات خود را از شهرداری که عموما" بصورت خارج از شمول قرار برتامین اینگونه اعتبارات گذاشته شده واز محل کمک ها تامین اعتبار می شود،شوند.

دانستن این مهم برای سایر اشخاص حقیقی وحقوقی که سعی در برقراری یا برگزاری برنامه های مشابه دارند،ضروری است تا خطای موسسه زیست محیط پاک وموسسه مطالعات زیست محیطی جاپ تکرار نشده واز این موضوع توسط عوامل شهرداری مجدد سوء استفاده ای نگردد.

داستان درمورد نمایشگاه مجازی هم اینگونه بود:

نمایشگاهی که قرار بود بصورت محدود برگزار شود به سفارش ستاد محیط زیست دچار تغییرات اساسی گردید تا بین المللی برگزار شود،غلط یا درست مسئله را نمی دانم واینکه اساس برآورد ها چگونه بودوخوب است موسسه مذکور طی اطلاعیه ای ولو بصورت یک گزارش موضوع را شفاف سازی نموده واز جو سازی های بعدی توسط مقصرین اصلی پیشگیری نماید.

به هرحال نمایشگاه بدون دریافت هرگونه کمک نقدی از شهرداری برگزار شده وخود من وحداقل 11 تشکل در نمایشگاه مذکور غرفه داشته ایم از جمله سبزکاران گیلان-کانون حمایت از حیوانات شهری- جمعیت امید سبز- طبیعت ایران- موسسه زیست محیط پاک- موسسه کاوفن-موسسه تحقیقات پیشرفته محیط زیست و.....علاوه برآنها هم چندین شرکت تولید کننده وبرخی پژوهشگران حوزه محیط زیست شهری حضور فعال داشته وبرای اولین بار تجربه مجازی خوبی در حوزه محیط زیست تجربه شد.

درزمان تسویه حسابها انجام تسویه چون برمبناء مکاتبات بوده ونه قرارداد وبیشتر طبق معمول توافق شفاهی تا مسئولیتی متوجه کارکنان شهرداری تهران نباشد....ظاهرا" یکی از سازمانها که سازمان پارکها بوده وید طولانی در خلف وعده های اینچنینی با تشکلها واشخاص دارد،از انجام تسویه حساب طفره رفته وتوپ را به زمین طرف دیگر شهرداری که دراینجا ستاد محیط زیست بوده می اندازند،این ستاد هم در کمال خونسردی پس از چند ماه وعده مجدد براحتی با کتمان حقیقت سعی درپاک نمودن صورت مسئله داردواینکه به هر وسیله ای برگزار کننده را طبق معمول زیر سئول برده ومقصر جلوه دهد.

به قول معروف براساس یک عادت غلط ایرانی کاری که خیلی خوب انجام شود را ما کردیم!

اما کاری که قابل قبول بوده را دیگری چون کار ما همیشه خیلی خوب است؟!

به هرجهت از وارد شدن این خسارت سنگین  به این عزیزان بسیار متاسف شدیم،اما امید واریم تا درس عبرتی شده باشد برایشان ودیگر نهادهای مدنی وخصوصی که به سازمانهایی چون سازمان محیط زیست وشهرداری تهران اینقدر نزدیک نشده وبرای خود وتنهابه اتکا توان خود وکمکهای مردمی قدم از قدم بردارند.

یکی از ده ها اخبار منتشره توسط دبیرخانه مجازی که با هزینه زیاد برای این عزیزان تنها به نفع شهرداری تهران برگزار شد:

 

http://www.tehransama.ir/NewsDetail.aspx?NewsID=10536