تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

هوای تهران سمی نبوده!!
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٥
 

عضو کمیته کاهش آلودگی هوای تهران با اعلام اینکه کمیته کاهش آلودگی هوای تهران 6 ماه است که تشکیل جلسه نداده است، وضعیت هوای تهران را با ادامه وضعیت فعلی برای 15 سال آینده «سمی» پیش‌بینی کرد.


باید دید این کمیته با تشکیل کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران ‌که پیش از این حداقل ماهی دو بار  تشکیل جلسه می‌داده است. چه کرده؟

وچه کرده بوده؟

مگر حتی در طی سالهای 82-83-85-86با تشکیل این کمیته اتفاق تازه ای افتاده بوده وبا ورود این عضو جدید به کمیته اتفاق تازه ای  افتاده و حالا هوای تهران متحول شده ؟طی سالهای اخیر نه به دلیل بسیاری تلاشهاوبلکه به دلایل متنوعی واز جمله به دلیل بهبود شرایط جوی وخروج از وضع سکون هوای تهران حالتی قابل تحمل یافته بودوباید از طبیعت سپاسگذار بود تا اشخاصی که به دلیل اختلافات فرصت رسیدگی به امور شهر را از دست داده اند؟!

چراباید براساس نظر ایشان تنها منتظر دستور رئیس سازمان محیط‌زیست برای آلودگی هوای شهر تهران شد،مگر متولی دراین خصوص سازمان محیط زیست است؟

مگر مجوز ساخت وسازها را این سازمان می دهد؟وباعث رشد جمعیت این سازمان است؟

مگرهزینه مالیات وعوارض تردد واستفاده خودروهای شخصی به حساب این سازمان وارد می شود؟

مگر سوداگران وسود اندوزان خودرو شخصی سود سرسام آور واردات یا تولید بی رویه خودرو را به این سازمان داده ومی دهند؟

مگرتغییرسیاستهای مسکن،بازرگانی،کارواموراجتماعی،نفت،دفاع،بهداشت ودرمان و.... در توسعه شهری چون تهران بر ذمه این سازمان است؟

اگر واقعاً تهران به حال خود رها شده است و شهرداری تهران به تنهایی مسوولیت محیط زیست را بردوش میکشددلیلش وجود یا عدم وجود سازمان محیط زیست ومدیران آن نیست!!

در دوره سرکار خانم ابتکار نیز تمکینی برخواست کمیته های کاهش آلودگی هوا شهرهای بزرگ نبودوهربار هر شهر با تمسک به شیوه های مختلف از بار مسئولیت شانه خالی می نمود؟؟

می گوئید نــــــــــــــه؟

به گزارشات وعناوین خبری طی سالهای ماقبل با همکار خود جناب آقای مهندس حیدر زاده که پیش از شما این موارد را دلسوزانه دنبال می نمود مراجعه نمائید.....

محیط زیست سیاست نمی شناسد!وشما از محیط زیست نمی بایست دست آویزی برای بحران سازی وتضعیف جناح مقابل خود هرکه باشد تصویرنمائید.

دوست ارجمنداگرتاکنون شهرداری تهران جزو دستگاه‌هایی بوده است که بسیار فراتر از تکالیف قانونی مندرج در برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران فعالیت کرده است.

کوتاهی گذشته خود را جبران نموده ونتنها فراتر عمل ننموده ،بلکه باید گفت شهرداری تهران با توجه به سرانه درآمد مستقیم وغیر مستقیم دراین کلان شهر به نسبت بسیاری شهرهای بزرگ دیگرکشورکه با بودجه ای بسیار محدود تر فراتر از وظایف خویش عمل نمودندُضعیف وغیر قابل توجه عمل نموده است.

راه‌اندازی سامانه اتوبوس‌های تندروکه در پیک مسافر از بی اتوبوسی رنج برده وبسیاری مسافران از روی ناچاری وبه دلیل کاهش عرض گذر مجبور به استفاده از آن جهت فرار از ترافیک حاصله هستند، راه‌اندازی دفاتر الکترونیکی در سطح شهر تهران که به نسبت شیرازومشهد بسیار دیر تر تحقق یافت، حرکت به سوی استانداردهای زیست محیطی در سطح ساختار سازمانی مجموعه شهرداری تهران تنها آنهم در پرتو شعار وباصدور چند گواهی...، ضعف شدید درمدیریت عرضه و تقاضاسرانه فضای سبزومعابر واماکن عمومی وفرهنگی وهنری و ورزشی،ضمن کمک به گرانی مسکن وکوچاندن بی رویه تهران نشینان به حاشیه ودرشهرهای اقماری ونیز مهاجرت بی رویه از شهرستانها به تهران و... از جمله مواردی بوده است که از قلم شماافتاد.

بیائیدبدور از حب وبغض وخاطرات خوب گذشته شما در سازمان محیط زیست !

تنها به فکرحفظ محیط زیست وبهبود شرایط این زیستگاه انسانی شهری بعنوان الگویی قابل قبول در نزد سایر شهرهای کشور عمل کنیم.شعار ندهیم.دست نیندازیم...

خود آگاه بوده وهستید:دراین بین سازمان محیط زیست نه تنها مقصر نیست،بلکه تنها نیازمندکمک من دوستدار محیط زیست،سازمانهای مردم نهاد،تشکلهای مردمی،تمامی دستگاه های دولتی وشمای شهرداری تهران وسایر شهرداری ها در بهبود شرایط زیست شهروندان است وبا تضعیف این سازمان تاکید دارم وتاکید می نمایم: محیط زیست بیش از پیش آسیب دیده وضعیف خواهد شد،خواست ما این نیست.اما شمارا نمی دانم ....