تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

پردیسان هم پردیسان قدیم!!
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٦
 

چندسال است به پردیسان رفته اید؟

از سال 72این پارک شاهد چه تحولاتی با ساخت بزرگراه در پیرامون خود ودرون خود بوده است؟

درآینده این پارک وسایر پارکهای تهران در معرض چه تهدیدی قرار دارند؟


امروز وقتی وارد راهرو های سازمان محیط زیست شدم،یکباره با دیدن یک اطلاعیه بانیش خندی به یکی از همراهان گفتم دراین پارک همه چیز داشتیم وفقط این کم بود؟؟

دراطلاعیه تعاونی مسکن این سازمان در یکی از بندهای گزارش سالانه اش آمده بود:

ساخت واحدمسکونی کارکنان سازمان محیط زیست در پارک پردیسان.....در دست پیگیری جدی است.

درادامه ساخت وسازهای صورت گرفته طی پانزده سال گذشته دراین پارک به بهانه وتوجیهات مختلف ( باغ وحش-موزه تنوع زیستی-مرکز تحقیقات -برخی ادارات سازمان-ساختمان مرکزی سازمان-سیرک )وتملک اراضی پارک جهت بزرگراه و...،این اقدام  دیگر حتما" رکورد تازه ای در تخریب این پارک خواهد شد.هرچند سایر پارکهاوازجمله پارکهای لویزان-سرخه حصار-خرگوش دره-چیتگرو...مورد نقد قرار گرفته انداما همچنان احداث در پارک با در نظر گرفتن کمبود سرانه فضای سبز شهر تهران وبسیاری شهرهای دیگرهمچنان دنبال میگردد.

خداخودش مارا هدایت نماید.انشالله