تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

راستی به دنبال چه میگردیم؟
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٦
 

درشرایطی که بیشتر تشکلهای وسازمانهای زیست محیطی مردمی شهر تهران منزوی شده ،یافعالیتهای خود را محدود نموده وحتی منحل شده اند براستی :سطح مشارکت پذیری دراداره محیط زیست شهری چون تهران به چه میزان است؟

آیا با حضور شرکتهایی چون شرکت پرمون پایدار-شرکت ستاره سبز جهان و...هنوزجایی برای سایرسازمانهای غیر دولتی وجود دارد؟


آیا تنها باحضور چند تشکل برگزیده در طرحهای ۲۲*۲۲ومشارکت محله به محله وجلسات هم اندیشی ودرنهایت چند نمایشگاه وهمایش ودست آخراجتماع وبازدید ریز ودرشت ویکی دوتا توافق نامه همکاری ...می توان در پایداری سرمایه های اجتماعی در مبحث محیط زیست سخن اعتماد-حمایت وپشتیبانی راند؟

آیا می دانیدچرا تنها در سال گذشته درنتیجه همکاری با شهرداری تهران درموضوعات زیست محیطی موسسه زیست محیط پاک اعلام انحلال نمودودرسال جاری موسسه مطالعات زیست محیطی جاپ نیزدرخواست انحلال خود راارائه می نماید؟

از طرف دیگر چرا گروه بچه های آب در ادامه همکاری خود با شهرداری مشکلاتی داشتند؟

ودرنهایت کانون جوانان اندیشه پویا در صدور بیانه ای چرا قطع همکاری خود را با رده های محیط زیست شهرداری تهران وکمیته محیط زیست شورای شهر اعلام نموده است؟

همه این اتفاقات به چه قیمتی در حوزه محیط زیست شهرداری تهران محقق شده اند؟