تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

شهری بدون محیط زیست وچند کلانتر؟؟
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٩
 

ستاد محیط زیست و انرژِی شهرداری تهران که هم اکنون ستاد محیط زیست وتوسعه پایدارنام گرفته به عنوان مقدمه ای برای تشکیل سازمان ساماندهی محیط زیست شهر تهران و به منظور تحقق دست یابی به هدف حفظ محیط زیست مطلوب شهروندان تهرانی در اواخر تابستان 1382 تشکیل شد.
اهداف اولیه در شکل گیری این ستادعبارت بود از:
 تعریف، مطالعه و تحقیق در مورد پروژه های  محیط زیستی
 ایجاد بستری مناسب برای پرورش نیروهای کارآمد فکری و اجرایی و با نگرش های نو در مدیریت شهری برای ایجاد تحول در شهرداری
 تعریف، پیشبرد و گزارش دهی از پروژه ها با شکلی خاص و رویه ای ثابت و منظم
راههای پیشگیری از آلودگی محیط زیست شهری
عدم استفاده و یا کاهش استفاده از فرآورده های خطرزا و مسموم در مصارف خانگی و تجاری
مهار ریختن پس مانده های فرآورده های شوینده، رنگهای شیمیایی، حلالهای شیمیایی و سموم آفت کش های مستعمل در آشپزخانه
 استفاده از مخازن ویژه مواد خطرزای تولیدیHRM
 تشویق اصناف در تقبل مسئولیت در قبال محیط زیست
اطلاع عموم مردم از برنامه ها و امکانات HRM در حفاظت از محیط زیست و ارتقای آنها
گزارش تخلیه غیر قانونی زباله و تخطی از مقررات
حذف عوامل خطرزا از محیط اطراف شهروندان

اما با نگاهی اجمالی به عملکرد این ستادچه در دوره مدیران قبلی وچه مدیریت حاضربه نقاط ضعف ونواقص بسیاری برمی خوریم که از آن جمله می توان به :
- عدم مشاهده مشارکت همه جانبه گروه های اثرگذار واثر پذیر درفعالیتها
- دخالت عوامل خاص در تعیین شرایط محیط زیست تهران
- پرداختن به اقدامات کلیشه ای وگذرابه جای اقدامات ریشه ای وبنیادین
- پرداختن به فعالیتهای تبلیغی به جای فرهنگی درتغییر رفتارهای زیست محیطی
- ادامه برنامه های بدون محتوی که تنها براساس غوغا سالاری به آنها توجه می شود.
اشاره اینکه چناچه یک سنجش مشاهده ای وارزیابی قضاوتی صورت گیرد،نواقص بسیاری را علنی ساخته وپرده از بسیاری دوباره کاریها وخطاها برخواهد داشت.