تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

وقتی شهرمان بی همیار است!!!!
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۳٠
 

درخبرها آمده است:

۲۲هزار معلم شهر تهران آموزش زیست محیطی می بینند / حل بحران های زیست محیطی نیازمند مشارکت جدی شهروندان است
مشاور شهردار در امور محیط زیست اعلام کرد : در طرح معلم سبز که با هدف آگاهی معلمان شهر تهران از موضوعات زیست محیطی انجام می شود ، از هر منطقه تهران هزار معلم تحت آموزش این شبکه قرار خواهند گرفت .هرچند طرح خوبی است اما تنها با اعلام آمار وارقام کار درست نمی شودومانند گذشته نمی شود شهروندان را با وعده به برخورداری از شهری آرمانی در محیط زیستی سالم سرگرم نمود.


درهمایشی که به همین بهانه برگزار شد،گفته شد2000نفر آموزش دیدند !

این همایش چند تا مدعو داشت وچند تا شرکت کننده که این همه خروجی گرفت؟

از این حرف ها گذشته با آنهمه جشنواره که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد؟؟؟چه شد که حالا همیاران جشنواره گذاشته و در راه اند؟

با چه بودجه ای وحمایت چه کس ویاکسانی؟

وظیفه اساسی ستاد محیط زیست پرداختن به اقدامات تخصصی است واقدامات تنویری می بایست از طریق سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تهران وخانه ای به نام خانه محیط زیست که اکنون فاقد بودجه وکارایی لازم است شکل یافته واز طریق فرهنگسراها وخانه های فرهنگ سطح شهر دنبال شود.

چراسعی می کنیم با موازی سازی وصرف بودجه همیشه فقط ظاهر را حفظ کنیم؟

چرا در تلاش نبوده ونیستیم به اصل بپردازیم؟

چرادیروز خود را فراموش کرده ایم؟

چرا در اداره امورمحیط زیست شهر تهران دچار روز مرگی شده ایم؟