تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

درشهر بی معلم ،شاگردان خودمعلم خود نمره می دهند!
نویسنده : نارنجی - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۳٠
 

در نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهرعنوان شد،عمده آمارهای مربوط به محیط زیست در شهرداری تهران است و شهرداری می تواند به منظور تعیین وضعیت شاخص های مختلف محیط زیست شهری و ارایه یک تصویر کارشناسانه و آماری دقیق برای استفاده تصمیم گیران، مدیران و اطلاع عموم گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران طبق الگوی بین المللی وضعیت محیط زیست اقدام کند.

به خاطرداریم زمانی که خانم دکتر ابتکار در پست معاونت دولت هفت وهشت بود،داستان طور دیگی بود!

درنهایت نفهمیدیم شهرداری همه کاره است یا سازمان حفاظت محیط زیست؟

 


به قول عضو دیگر شورای شهر در جلسه :ما نباید سازمانی را حذف یا محکوم کنیم چرا که این موضوع دردی را دوا نمی کند.

وباز خدا پدر مهندس چمران را بیامرزد که گفت : البته شاخصه درآوردن کار شهرداری نیست، بلکه شهرداری می تواند گزارش ارائه کند.

به گفته چمران، شاخص های محیط زیست به صورت جهانی وجود دارد که در این صورت شهرداری می تواند تطبیق دهد و به صورت سالانه گزارش ارائه کند.

اما معلوم نیست چرا بعضی از اعضاء شورای شهر اصرار دارند،به جای کار نمایندگی تنها سازمان عریض وطویل دیگری را درشورای شهربرای حفظ محیط زیست بوجود آورند؟

درعین حال به نظرمی رسد بایدجایگاه درست اداره محیط زیست شهری درجای خود،یعنی در سازمان حفاظت محیط زیست در معاونت محیط زیست انسانی بصورت محیط زیست شهری ومحیط زیست روستایی وعشایری تعریف ودنبال شود.

 


تایادم نرفته بگم:
همچنین دراین جلسه ، مقرر شد تا گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران دربرگیرنده تعریف شاخص های مربوط به هوا، آب، خاک، تنوع زیستی، زیستگاه انسانی، پسماند و حوادث طبیعی بوده و میزان آنها تعیین شود.

اما زمان ارائه آن ونظارت برتعیین وتعریف این شاخصه ها تعیین نشد که نشد........

به روایتی هرچه پیش آید خوش آید.