تهران شهرسبز

دراین وبلاگ تنها بانگاهی نو بر عملکرد زیست محیطی مدیران شهر ی نظرات مرتبط با موضوعات طرح شده به نمایش در خواهند آمد.

هفته محیط زیست باز رسید؟!
نویسنده : نارنجی - ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٢
 

درطول یکسال گذشته چه کردیم؟

سئوالی است که تک تک دوستداران محیط زیست می بایست از خود پرسیده یا بدرستی بپرسند.


من ودوستان فقط ننوشتیم،نمایشگاه زدیم-کارگاه برگزار کردیم-همایش داشتیم ودر تلاشیم با چاپ کتابهای همراه واداره مشارکتی محیط زیست محلات مناطق 13-8-4-15و20 تهران وهمچنین روستاهای کشار-سنگون ودزدان در محدوده کن وسولقان در سال جدید قدمی موثر تر برداریم.

ازجا جستن وبه سوی هدفی کوشش وتلاش نمودن تا دست یابی به بخشی از هدف اولین کاری بود که از عهده ما ساخته بود و امید داریم در این سال موثر تر ازسالهای قبل بدون اتکا برنگاه مسئولین شهرداری ومحیط زیست گام از گام برداریم!؟

این نگاه ها جناحی است وما در حفظ محیط زیست خود نیازی به عملکرد ورویکرد جناحی نداریم،بلکه حضور مردمی وخواست مردمی در تحقق محیط زیست سالم موثر وپایدار خواهد ماند.