درآئینه چه می بینید؟

برخی بازدید کنندگان محترم با درج عبارات موهوم وانتصاب این وبلاگ به برخی اشخاص ووبلاگهای دیگر سعی دارند با عوض نمودن بحث طرح دیدگاه ها دراین وبلاگ را مورد انتقاد قرار داده وزیر سوال برند.

لذا تاکید می گردد این وبلاگ تنها نظرات شخصی اینجانب علی تهرانی را که گاها" حاصل هم اندیشی با برخی از دوستان است منتشر نموده وچناچه در هر مورد براساس اطلاعات غیر مستند،شخص ویا اشخاص خاصی از محتوی آن ناراضی ودلایل منطقی ارائه نماید،قطعا" ضمن حذف مورد اقدام اصلاحی لازم بعمل خواهد آمد وهرگونه انتصاب این وبلاگ به سایر مبادی ومحافل شدیدآ" رد میگردد.

بدیهی است،بسیاری از مباحث طرح موضوع شده را می توانیددرمحافل خصوصی دوستداران محیط زیست دنبال نموده وبه دنبال رفع خطاهای گذشته باشید.

/ 4 نظر / 11 بازدید
علی تهرانی

دراین وبلاگ فقط نظرات مرتبط با موضوعات طرح موضوع شده نمایش داده خواهد شد.

جمادی

از آنجایی که برخی دوستان با IP های واحدی سعی در القاء نقش اینجانب دربرخی وبلاگ ها ووب سایتهارا دارند،به اطلاع عزیزان میرساند: اینجانب بعنوان کسی که ازسال 1365 در حوزه محیط زیست کشور(یعنی از زمان حضوردرسنگر پدافند شیمیایی)با حوزه محیط زیست مرتبط شده واز آن پس نیزبعنوان مدرس ومحقق این حوزه مشغول خدمت وکسب علم بوده ام وبا الفبای محیط زیست بیشتر این نو اندیشان محیط زیست آشنا بوده واعلام می دارم هیچگونه وبلاگ شخصی در رابطه با محیط زیست نداشته ودر عین حال نظرات من از طریق سایت WWW.jap.ir دراختیار همگان است.

فردوس احمدی مهندس محیط زیست

آقای جمادی به جای پاسخ به این افراد که تنها درمهدکودک محیط زیست حضوریافته واظهارفضل می کنند. درتلاش سبزتان موفق باشید.

لاله حسین پور

همه اینها سیاه بازی است. مگرطی این سالهاکسی برای محیط زیست کشور کاری کرده!چه سازمان-چه شهرداری وچه سازمانهای غیر دولتی نسبت به سطح تخریب وآودگی کاری نکرده اند.