هوای تهران سمی نبوده!!

باید دید این کمیته با تشکیل کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران ‌که پیش از این حداقل ماهی دو بار  تشکیل جلسه می‌داده است. چه کرده؟

وچه کرده بوده؟

مگر حتی در طی سالهای 82-83-85-86با تشکیل این کمیته اتفاق تازه ای افتاده بوده وبا ورود این عضو جدید به کمیته اتفاق تازه ای  افتاده و حالا هوای تهران متحول شده ؟طی سالهای اخیر نه به دلیل بسیاری تلاشهاوبلکه به دلایل متنوعی واز جمله به دلیل بهبود شرایط جوی وخروج از وضع سکون هوای تهران حالتی قابل تحمل یافته بودوباید از طبیعت سپاسگذار بود تا اشخاصی که به دلیل اختلافات فرصت رسیدگی به امور شهر را از دست داده اند؟!

چراباید براساس نظر ایشان تنها منتظر دستور رئیس سازمان محیط‌زیست برای آلودگی هوای شهر تهران شد،مگر متولی دراین خصوص سازمان محیط زیست است؟

مگر مجوز ساخت وسازها را این سازمان می دهد؟وباعث رشد جمعیت این سازمان است؟

مگرهزینه مالیات وعوارض تردد واستفاده خودروهای شخصی به حساب این سازمان وارد می شود؟

مگر سوداگران وسود اندوزان خودرو شخصی سود سرسام آور واردات یا تولید بی رویه خودرو را به این سازمان داده ومی دهند؟

مگرتغییرسیاستهای مسکن،بازرگانی،کارواموراجتماعی،نفت،دفاع،بهداشت ودرمان و.... در توسعه شهری چون تهران بر ذمه این سازمان است؟

اگر واقعاً تهران به حال خود رها شده است و شهرداری تهران به تنهایی مسوولیت محیط زیست را بردوش میکشددلیلش وجود یا عدم وجود سازمان محیط زیست ومدیران آن نیست!!

در دوره سرکار خانم ابتکار نیز تمکینی برخواست کمیته های کاهش آلودگی هوا شهرهای بزرگ نبودوهربار هر شهر با تمسک به شیوه های مختلف از بار مسئولیت شانه خالی می نمود؟؟

می گوئید نــــــــــــــه؟

به گزارشات وعناوین خبری طی سالهای ماقبل با همکار خود جناب آقای مهندس حیدر زاده که پیش از شما این موارد را دلسوزانه دنبال می نمود مراجعه نمائید.....

محیط زیست سیاست نمی شناسد!وشما از محیط زیست نمی بایست دست آویزی برای بحران سازی وتضعیف جناح مقابل خود هرکه باشد تصویرنمائید.

دوست ارجمنداگرتاکنون شهرداری تهران جزو دستگاه‌هایی بوده است که بسیار فراتر از تکالیف قانونی مندرج در برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران فعالیت کرده است.

کوتاهی گذشته خود را جبران نموده ونتنها فراتر عمل ننموده ،بلکه باید گفت شهرداری تهران با توجه به سرانه درآمد مستقیم وغیر مستقیم دراین کلان شهر به نسبت بسیاری شهرهای بزرگ دیگرکشورکه با بودجه ای بسیار محدود تر فراتر از وظایف خویش عمل نمودندُضعیف وغیر قابل توجه عمل نموده است.

راه‌اندازی سامانه اتوبوس‌های تندروکه در پیک مسافر از بی اتوبوسی رنج برده وبسیاری مسافران از روی ناچاری وبه دلیل کاهش عرض گذر مجبور به استفاده از آن جهت فرار از ترافیک حاصله هستند، راه‌اندازی دفاتر الکترونیکی در سطح شهر تهران که به نسبت شیرازومشهد بسیار دیر تر تحقق یافت، حرکت به سوی استانداردهای زیست محیطی در سطح ساختار سازمانی مجموعه شهرداری تهران تنها آنهم در پرتو شعار وباصدور چند گواهی...، ضعف شدید درمدیریت عرضه و تقاضاسرانه فضای سبزومعابر واماکن عمومی وفرهنگی وهنری و ورزشی،ضمن کمک به گرانی مسکن وکوچاندن بی رویه تهران نشینان به حاشیه ودرشهرهای اقماری ونیز مهاجرت بی رویه از شهرستانها به تهران و... از جمله مواردی بوده است که از قلم شماافتاد.

بیائیدبدور از حب وبغض وخاطرات خوب گذشته شما در سازمان محیط زیست !

تنها به فکرحفظ محیط زیست وبهبود شرایط این زیستگاه انسانی شهری بعنوان الگویی قابل قبول در نزد سایر شهرهای کشور عمل کنیم.شعار ندهیم.دست نیندازیم...

خود آگاه بوده وهستید:دراین بین سازمان محیط زیست نه تنها مقصر نیست،بلکه تنها نیازمندکمک من دوستدار محیط زیست،سازمانهای مردم نهاد،تشکلهای مردمی،تمامی دستگاه های دولتی وشمای شهرداری تهران وسایر شهرداری ها در بهبود شرایط زیست شهروندان است وبا تضعیف این سازمان تاکید دارم وتاکید می نمایم: محیط زیست بیش از پیش آسیب دیده وضعیف خواهد شد،خواست ما این نیست.اما شمارا نمی دانم ....

/ 4 نظر / 24 بازدید
مرجان

آقا ی نارنجی چرا اینقدر کینه ای می نویسی؟ آقای نوروزی 9 سال است در شهرداری تهران کار می کند.از سال 80 هم همیشه در جلسات کمیته آلودگی هوا حضور داشته است.حداقل یه ذره مطالعه کن و اطلاعات داشته باش بعد صحبت کن.ضمنا آقای حیدرزاده چه ربطی به آقای نوروزی دارد؟

دیده ور

براساس اطلاعات واصله ایشان درشهرداری از زمان عزیمت آقای حیدر زاده به همراه برخی دیگر دوستان شاغل شده اندوچناچه حضوری از قبل بوده بصورت رسمی پیمانی ویاقراردادی نبوده است. حضور آقای نوروزی در کمیته مذکور نیز از زمان سمت ایشان در سازمان حمل ونقل وترافیک محقق شده وپیش از آن اگر بوده به نمایندگی از سوی شهرداری تهران نبوده است. ربط ایشان با آقای حیدر زاده هم مربوط به دوستی خودشان است وارتباطی به آقای نارنجی ندارد. درصورت تمایل اطلاعات تکمیلی را در برخی وبلاگ ها اگر مطالعه دقیقی داشته باشید پیدا خواهید نمود.

نارنجی

سرکارخانم مرجان باتشکراز بازدید شما باوربفرمائیدما کینه ای نیستیم!اگرقلم به لغزش اینگونه وانمودنموده پوزش مارا پذیرا باشید. آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. مطالعه نمی خواهد شاید شما در جریان برخی دوستی ها نبودیدویا نیستید.خوب بی اطلاعی هم که عیب نیست؟؟

مرجان

ممنونم نارنجی جان. اما چند نکته: 1- آقای نوروزی از سال 79 کارمند قراردادی و تمام وقت در شهرداری تهران بوده اند.یک سرچ در گوگل و دیدن مصاحبه های ایشان از سال 79 به عنوان عضو کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران حتما به شما کمک می کند. 2- از عذرخواهی شما ممنونم