دفاع در وضعیت سبز،زرد،آبی یا خاکستری...........

وبرای برخی یاد آورخاطره تاثیرات انفجار نیروگاه چرنوبیل وکارخانه بوپال هند که درنتیجه تلفات بسیار زیاد در شهرها وروستاهای پیرامون این دو مرکز را تداعی می نماید.
اما برای مدافعان محیط زیست در کشور ما تداعی کننده چه چیزدیگری است؟
آیا در کشور سازمانهای دولتی،عمومی وغیر دولتی از آمادگی لازم در مواجهه با اینچنین حوادث غیر مترقبه ای برخوردارند؟

یا درپی کسب آمادگی های لازم در مواجهه با اینگونه بلایا هستند؟

ودرصورتیکه خدای ناکرده در کشور یک کارخانه مواد شیمیایی ،یک انبار مواد شیمیایی ویا یک مرکزتولید واکسن یا تحقیقات بیولوژیک دچار سانحه شود!واقعا به چه میزان آماده هستیم؟
بروز سانحه وحوادث در زمینه اینگونه اماکن بویژه درزمان وقوع زلزله امر غیر ممکنی نیست !!

ومی تواند خود بعنوان یک سلاح مخرب تا شعاع قابل توجهی ازسکنه شهرها وروستاهای اطراف مراکزتولیدمواد شیمیایی وبیولوژیک ویا نگهداری این مواد را تحت الشعاع قراردادوحتی نابود نماید؟!
هرچند دستگاه های دولتی وعمومی معمولا" دراین زمینه چاره اندیشی نموده اند،اما درصورت وقوع چنین حوادثی عمق فاجعه به اندازه ای است،که حضوری مردمی را طلب می نمایدوعملکرد دستگاه ها بدون مداخله مردمی سازمان یافته بامشکل مواجه خواهد شد.
بویژه در محدوده شهرها با تراکم جمعیتی بالا خطر پذیری دوصد چندان بوده وتراکم موانع مصنوعی ناشی از ابنیه وسازه ها ی احداثی خود به عاملی درپایداری هرچه بیشترمواد آلوده کننده  مبدل میگردد ولازمه مواجهه با چنین شرایطی حضورهمه جانبه سازمانهای غیر دولتی بعنوا ن پشتوانه حمایت مردمی است که اثر گذار خواهد شد.

که البته می بایست این سازمانها از آموزش ،تجهیزات ،مهارت ودانش لازم برخوردار باشند.
درحال حاضر دربین سازمانهای غیر دولتی چنین سازماندهی را سراغ ندارم و امیدوارم شکل گیرد،تا ضمن شکل گیری سازمانها وتشکلهای مردمی تخصصی در این حوزه فراموش شده،که تاثیرات مخرب آن جزء انسان حیات تنوع زیستی هر منطقه را ازبین برده وسالهامحیط زیست منطقه (پوشش گیاهی وتراکم جانوری وانسانی ُخاکُ آب و...)را با مخاطره مواجه می سازد.

بتوان از هم اکنون به چاره اندیشی نشست...
با ایجاد وبرخورداری ازاینگونه توان دفاع غیر نظامی در مواجهه با شرایط جنگی نیزسازمانهای غیر دولتی خواهند توانست به درستی وارد صحنه شده وبه یاری مردم شهرها وروستاهادرکنار دستگاه های دولتی وعمومی بشتابند.
به خاطر داشته باشیم نسل جدید سلاحهای شیمیایی وبیولوژیک از شکل نسل اول،دوم وسوم خود درجنگها خارج شده ودرحال حاضر درمقابل با تهدیداتی چون عوامل ضد مواد،مهارکننده ها،خنثی کننده ها،تثبیت کننده ها وعواملی روبرو خواهیم بود،که  براساس تکنولوژی ما تا حدی اجازه شناخت ومواجهه با آنها برایمان دشوار ودر مواردی ناممکن خواهد بود..

/ 2 نظر / 28 بازدید
دیده ور

درتهران سازمان محیط زیست وستاد محیط زیست وسازمانهای غیر دولتی در ابتدایی ترین فعالیتها همچنان مانده اند! شما به چه می اندیشی؟؟[گریه][شوخی]

کارشناس

بنده خدا تو هم دلت خوشه به جای پرداختن به اصل دنبال حاشیه می گردی .در پروزه ایزو 14000.چند تا از مناطق را دادند به شرکت پرمون پایدار کافی است شما نگاهی به اعضائ هییت مدیره بیندازید که اسامی مادر خواهر و بستگان رییس ستاد و دوستانشان می باشد شما همین یک موضوع را پیگیری کن باقی پیشکش.کدوم محیط زیست کدوم سبز همش واسه پوله واسه پوله....