شهری بدون محیط زیست وچند کلانتر؟؟اهداف اولیه در شکل گیری این ستادعبارت بود از:
 تعریف، مطالعه و تحقیق در مورد پروژه های  محیط زیستی
 ایجاد بستری مناسب برای پرورش نیروهای کارآمد فکری و اجرایی و با نگرش های نو در مدیریت شهری برای ایجاد تحول در شهرداری
 تعریف، پیشبرد و گزارش دهی از پروژه ها با شکلی خاص و رویه ای ثابت و منظم
راههای پیشگیری از آلودگی محیط زیست شهری
عدم استفاده و یا کاهش استفاده از فرآورده های خطرزا و مسموم در مصارف خانگی و تجاری
مهار ریختن پس مانده های فرآورده های شوینده، رنگهای شیمیایی، حلالهای شیمیایی و سموم آفت کش های مستعمل در آشپزخانه
 استفاده از مخازن ویژه مواد خطرزای تولیدیHRM
 تشویق اصناف در تقبل مسئولیت در قبال محیط زیست
اطلاع عموم مردم از برنامه ها و امکانات HRM در حفاظت از محیط زیست و ارتقای آنها
گزارش تخلیه غیر قانونی زباله و تخطی از مقررات
حذف عوامل خطرزا از محیط اطراف شهروندان

اما با نگاهی اجمالی به عملکرد این ستادچه در دوره مدیران قبلی وچه مدیریت حاضربه نقاط ضعف ونواقص بسیاری برمی خوریم که از آن جمله می توان به :
- عدم مشاهده مشارکت همه جانبه گروه های اثرگذار واثر پذیر درفعالیتها
- دخالت عوامل خاص در تعیین شرایط محیط زیست تهران
- پرداختن به اقدامات کلیشه ای وگذرابه جای اقدامات ریشه ای وبنیادین
- پرداختن به فعالیتهای تبلیغی به جای فرهنگی درتغییر رفتارهای زیست محیطی
- ادامه برنامه های بدون محتوی که تنها براساس غوغا سالاری به آنها توجه می شود.
اشاره اینکه چناچه یک سنجش مشاهده ای وارزیابی قضاوتی صورت گیرد،نواقص بسیاری را علنی ساخته وپرده از بسیاری دوباره کاریها وخطاها برخواهد داشت.

/ 3 نظر / 13 بازدید
جنگل بان

شماها مارو گرفتین یا از چیزی خبر ندارین اگر قرار بود تو این ستاد کاری پا بگیره که قبلی کار می کردند.!.[چشمک]

جنگل بان

آقا منظور قبلی ها بود خودش در رفت... جمله است دیگه[خداحافظ]