عزم ملی وخواست عمومی در حوزه محیط زیست

استاد ارجمندمان جناب آقای درویش تعبیر درستی دارند،چرا که در توسعه فضا های شهری نیز از بزرگراه گرفته تاشهرک سازی وهمچنین ساخت فضا های عمومی همیشه در عمل خواست جمعی از مردم یا شهروندان ملاک عمل است ،نه مصالح ملی ومنطقه ای واینکه شایدفرزندان ما وآیندگان به جای توسعه ناپایداربه سلامتی مناسب درخلال توسعه ای پایدار نیازمند هستند.
هم اکنون نیز در مدیریت شهر تهران همین سیاست مردم محوری موجود دنبال می شود،بطور مثال باغ های زیادی تخریب می شود تا نواحی مسکونی وتجاری گسترش یابد،پارک جنگلی خرگوش دره ولویزان تخریب می شود تا بزرگراه شوند،مراتع زیادی تخریب می شود تا شهرک سازی در مناطق 22-20-21-19و18 دنبال شودودر هیچ یک از این مناطق دوستداران محیط زیست قدرت تلاش ومقاومت در برابر گستره تخریبها را ندارند.
حتی در مناطقی چون 15و14 با سرانه فضای سبزمحدودبطور مثال محوطه فرهنگسرای سالمند تغییر کاربری داده شده وبه نام تامین فضای فرهنگی فضای سبز موجودتخریب می شودویا در منطقه 18 پارک جای خود را به پمپ بنزین داده وباز کسی حرفی نمی زندودر عین حال کمیسیون مربوط در سازمان پارکها هم ساکت است.
این تکلیف سازمانهای مردمی بوده که با ایجاد پایگاه های مردمی بدور از حمایتهای شهرداری ودولتی سعی در توسعه پایگاه های مردمی در محلات داشته وسیستم قوی سازماندهی مردمی محلات را در مواجه با پدیده توسعه پذیری ناپایداربر مبناء خواست مردمی را مهار نمایند.
سهم برخی اشخاص و سازمانهای غیر دولتی در این قبیل تخریبها،به دلیل آنکه به دل مشغولی رفع نیازهای شهرداریها پرداخته وبیشتر سعی در جلب نظررده های مختلف شهرداری دارندکمتر از دیگران نیست.
عزم ملی نیاز است تا به مسئله مخاطرات زیست محیطی بدور از مقاومت مردمی  با نگاهی همگانی توجه شده ووضعیت محیط زیست سامان یافته ومدیریت حفاظت محیط زیست به بهره وری لازم خود برسد.

عزمی که تنها در سایه اعتماد سازی عمومی تبلور یافته وبصورتی فزاینده همه گیر خواهد شد.

/ 2 نظر / 12 بازدید
صدیقه مافی

خواست عمومی نه ، خواست مسئولین!! اگر جاده بده مثل کانادا هلی کوپتر وهواپیمای کوچک به روستا ها ببرید؟؟ اگرآمدن به شهرها بده ،امکانات شهر را به روستا ببریم؟؟ اگرمهاجرت بده به جای طرح خروج دام از جنگل وتجمیع خانه های روستایی امکانات را به روستا ببریم؟؟ اگر ماشین شخصی بده ،ناوگان حمل ونقل عمومی را تقویت کنیم؟؟ شعار ندهیم دولت هاشمی وخاتمی واحمدی نژاد نداره ،سیاست واقتصاد معنی نداره محیط زیست اموال عمومی ماست وجه مصالحه نیست که اینگونه رفتار می کنند؟؟؟[ناراحت][گریه][گریه]