برگزاری دومین همایش وبلاگ نویسان کشاورزی ومنابع طبیعی

کار در حوزه مجازی به رغم سهولت دسترسی کاربران برای اداره کنندگان سخت ودشوار است و اداره کنندگان در مواجهه با سلیقه وخواست کاربران مختلف معمولا" با دشواریهای زیادی از جمله تنوع طلبی و دیدگاه های کاملا" متفاوت مواجه وبرقراری ارتباط موثر در چنین شرایطی واز بعد مجازی همیشه نیاز به زمان ومقاومت بسیار دارد.

برگزاری همایش هایی دربین اداره کنندگان محتوی دیجیتال فرصت مناسبی است در انتقال تجربیات وآموخته های موجود که در شرایط معمول امکان تبادل این تجربیات وجود ندارد.

امید وار بوده وهستیم اینگونه همایش ها در موضوعاتی با گستره بیشتر ودر حوزه جنگل،مرتع،گل وگیاه،دام وطیور،زراعت،باغبانی،تنوع زیستی،محیط زیست روستایی،محیط زیست عشایری ،محیط زیست شهری ،تالاب،دریا،بیابان،کوهستان و... بصورت خاص دنبال شده تا روشها وشیوه کار بسیار دقیق مورد کنکاش قرار گرفته ومورد اصلاح وبازنگری اداره کنندگان قرار گیرد.

/ 1 نظر / 13 بازدید
کوروس مشکین

به محیط زیست چه مربوط؟مگر در تصرف اراضی همین بچه های منابع طبیعی وجهادکشاورزی خود مقصر نیستند به اراضی تعاونی مسکن سرخه حصار-حصارک پونک-بومهن-رودهن- کرج و...این عزیزان سری زده اید؟؟